Vì em tôi đã làm Sa Di – Du Tử Lê

0
Vì em tôi đã làm Sa Di  –  Du Tử Lê

Thiền viện tôi trưng chỉ ảnh em

Kinh kệ nghìn pho có một tên

Viết hoa một chữ không ai hiểu

Phật bảo: kinh mà không phải kinh

Thế giới vì em sẽ dịu hiền

Biển đời phút chốc bỗng bình yên

Cánh chim tịch mịch miền vô niệm

Vô chấp, em ngồi như Quan Âm

Ba nghìn thế giới quy về đây

Vóc ốm em đi. Ngón cũng gầy

Thấy trong Địa Tạng em và mẹ

Tam Bảo theo tôi: có dáng người

Muông thú vì em ở với rừng

Tôi vì em ở với thi ca

Thấy nhau là một đâu còn ngã

Thân chẳng riêng thì tâm nào riêng?

Phá chấp. Như Lai ở dưới trần

Hiện thân Bồ Tát cứu nhân gian

Cây oan khuất vẫn nghìn tay vẫy

Tôi vẫn nhìn em là chân kinh

Xuống tóc. Theo em khép cửa đời

Vào thiền để chỉ thấy viền môi

Yêu nhau ai bảo tâm không trụ?

Quên hết. Nhìn nhau. Nhất quán rồi.

Vì em tôi biến thành sơn tự

Mái đỏ tường rêu. Hoa hổ ngươi

Tình tôi là thảm xin em bước

Rất khẽ mà nghe đất nhớ trời

Nước mắt em trên chánh điện tình

Nở hoa siêu độ hoá tâm kinh

Đêm đêm tôi nhớ bàn tay cũ

Và thấy trong kinh đủ bóng, hình

Vì em tôi đã làm Sa Di

Không đi nên ý vẫn quay về

Bế quan toạ thị. Tôi và vách

Em tụng kinh gì? Cho nghe đi

Xem thêm:  Bến mộng hồn quê - Vũ Duệ

Hôn em Bồ Tát. Chuông kinh hãi

Rung hoảng vì tôi? hay cả em?