Về với Sài Gòn – Thiên Ân

0
Về với Sài Gòn – Thiên Ân

èo em, v vi Sài Gòn
Con ng tri la, nng hn c hoa
Chim tri riu ríu,reo ca
Mt tri chi tóc, ngân nga ting ci

C Chi bom n ti bi
Thng cô du kích, mt thi niu nâng
…Tai bèo, dép lp,khn rn…
Áo bà ba, du chân thm,du chân…

Bo tàng …mình li vào thm
Trm nm in du vt hn thi gian
Nhà Rng bén gió thênh thang…
Ngi i cu nc trang vàng còn ghi

Dinh Thng Nht,thm thì…
i cây th th,t khi….xuân hng…
c Bà sng sng ng trông…
Nhà th chuông p lòng th gian

Bn Thành. t thu sang
Vn còn sm ut, cung àn bay cao…
Sui M,Bình Qui…mi chào
Tho Cm Viên,gió thì thào,mi yêu

m Sen ta bóng ng chiu
Sui Tiên dáng ngc ai chiu chung ai?
Vn Cò Th c, tnh say
Thanh a gi nng, sông dài th th

V rng ngp mn Cn Gi
Ting di p cánh, ta ng ngn su
Tng àn kh,ui bóng nhau
Rng thay áo mi, lá xao xác mùa

Sài Gòn nng sm chiu ma
M hoa mt thoáng tình va chín cây


Xem thêm:  Tình yêu không ngờ vực - Toàn Tâm Hòa