Sài Gòn đêm – Kim Giang

0
Sài Gòn đêm – Kim Giang

Sài Gòn đêm ngắm từ cao
Ngân hà sao sáng ai treo Sài Gòn
Lung linh huyền ảo mê hồn
Đâu ngôi Chức Nữ đâu chòm sao Khuê
Dùng rằng ta chẳng muốn về
Tiếc người trong mộng chữ thề chưa trao.
Say Sài Gòn đến nôn nao
Ra Hà Nội ngóng mãi vào Đàng Trong
Tìm cơn gió gửi tiếng lòng,
Nhìn gốc mai tưởng được cùng người xa.
Sài Gòn ơi liệu có ra?
Gió Tây Hồ dạo bài ca không lời,
Lại nhìn thăm thẳm cao vời
Hái ngàn sao tặng cho người yêu thương.


Xem thêm:  Thơ Lục Bát Về Thầy Cô Tri Ân Công Lao Hay Nhất