Sài Gòn đêm – Kim Giang

0
Sài Gòn đêm – Kim Giang

Sài Gòn êm ngm t cao
Ngân hà sao sáng ai treo Sài Gòn
Lung linh huyn o mê hn
âu ngôi Chc N âu chòm sao Khuê
Dùng rng ta chng mun v
Tic ngi trong mng ch th cha trao.
Say Sài Gòn n nôn nao
Ra Hà Ni ngóng mãi vào àng Trong
Tìm cn gió gi ting lòng,
Nhìn gc mai tng c cùng ngi xa.
Sài Gòn i liu có ra?
Gió Tây H do bài ca không li,
Li nhìn thm thm cao vi
Hái ngàn sao tng cho ngi yêu thng.


Xem thêm:  Lắng Đọng Cùng Bài Thơ Mùa Thu Không Trở Lại Phạm Trọng Cầu