Về bến xuân xưa – Mường Mán

0
Về bến xuân xưa  –  Mường Mán

Áo biếc xưa về qua bến tạnh

Ngày xuân tóc mới chớm ngang vai

Chị đi thoáng chút hương xoan muộn

Sóng sánh nghiêng lòng bao gã trai

Khăn đào xưa đùa cùng gió nội

Theo người qua trăm chặng lao đao

Chị gánh sương đi từ hừng sáng

Khuya về, vai nặng gánh trăng sao

Cậu bé ngày xưa thường tha thẩn

Ôm đàn ra bến hát nghêu ngao

Đón chị, đón quà, và đón cả

Vòng tay thơm gió bụi ngọt ngào

Hương xoan nay đã xa vời vợi

Thuyền cũ đi về vắng bóng ai

Lênh đênh trên bến vần thơ trắng

Nhuộm áo khăn xưa màu trăng phai.


Xem thêm:  Về với Ninh Bình - Phạm Thái