Và một chút đời sống – Trần Dạ Từ

0
Và một chút đời sống  –  Trần Dạ Từ

Một mảnh khăn ướt đắp lên mặt nàng

Trên đó những mùa đông xám phẳng

Một tấm mền đen đắp lên thân thể nàng

Với cỏ dại lút đầu, cùng khắp mình dĩ vãng.

Tôi mở mắt, quờ tay, nhưng chẳng còn ai

Duy bài hát mang tên người xa vắng.

Và sự vô cùng ấy trùm lên linh hồn nầy

Rồi trong đó, biển cao dần tiếng vọng.


Xem thêm:  Khóc biển - Phạm Bá Chiểu