Tự thú – Hữu Thỉnh

1
Tự thú – Hữu Thỉnh

Ta u c phng t pha nhng ngi yu
Cy v ni khng c vt ru
i hoa tng, chiu nay ai dm nt
Ma dp v trn ng em tr gt

Ngi yu th cht v nhng n vn
Ngi say bin b dp vi trong sng
Ngi khao kht ng v roi m mng
Ta yu mnh tan nt bi mnh i.

1987


Xem thêm:  Chuyện ngày thường - Đỗ Trung Quân