Từ biệt cố nhân – Nguyễn Đình Chiểu

0
Từ biệt cố nhân – Nguyễn Đình Chiểu

Vì câu danh nghĩa phải đi ra,
Day mũi thuyền nan dạ xót xa,
Người dễ muốn chi nương đất khách,
Trời đà khiến vậy mến vua ta .
Một phương thà tránh đường gai gốc,
Trăm tuổi cho tròn phận tóc dạ
Chén rượu ấm lòng xin cạn chén, (1)
Nhớ nhau ngày khác biết sao mà.

(1)Có bản chép: Chén rượu đỏ lòng xin cạn chén.

Xem thêm:  Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và những bài thơ đặc sắc nhất phần 1

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho