Trên cầu – Yevgeniy Aleksandrovich Yevtushenko

0
Trên cầu  –  Yevgeniy Aleksandrovich Yevtushenko

Người đàn ông và người đàn bà

Với chiếc cầu sông Seine mơ ngủ

Chiếc cầu đứng trên mọi điều chen chúc

Đứng trên những đốm lửa phù hoa…

Ở diễn đàn nào, ai đang đọc diễn văn?

Ở đâu nữa, đang đổi thay chính phủ?

Nhưng hai người ở đây cần nhiều chi lắm nữa

Họ chỉ như sông Seine thả gợn sóng mơ hồ

Họ đứng đó suốt đêm không nói một lời

Cũng không cả hôn nhau

Áo mưa dầm thấm nước

Như hai tặng vật mỏng manh thắm thiết

Món quà bọc ni-lông do tạo vật sinh ra

Họ đứng bên nhau, không vụ lợi, không nhà

Không ham mọi tiện nghi

Làm con người xuẩn ngốc

Anh cầu mong

Hai chúng mình giống họ

Biết yêu nhau

Cao tít tắp trên cầu

Được khắc họa bóng mình vào ánh sáng

Trải đời mình trong sóng nước dài lâu

Đứng trên hết

Phù hoa và giả dối

Mãi thiêng liêng

Như bản chất cây cầu…

Bằng Việt dịch từ nguyên bản tiếng Nga


Xem thêm:  Người con gái ở lầu hoa - Nguyễn Bính