Trao duyên – Nguyễn Du

0
Trao duyên – Nguyễn Du

Cy em, em c chu li,
Ngi ln cho ch ly ri s tha.
Gia ng t gnh tng t,
Keo loan chp mi t tha mc em.
K t khi gp chng Kim,
Khi ngy qut c, khi m chn th.
S u sng gi bt k,
Hiu tnh khn l hai b vn hai?

Ngy xun em hy cn di,
Xt tnh mu m, thay li nc non.
Ch d tht nt xng mn,
Ngm ci chn sui hy cn thm ly.
Chic thoa vi bc t my
Duyn ny th gi, vt ny ca chung.
D em nn v nn chng,
Xt ngi mnh bc t lng chng qun!
Mt ngi cn cht ca tin,
Phm n vi mnh hng nguyn ngy xa.

Mai sau d c bao gi,
t l hng y, so t phm ny.
Trng ra ngn c gi cy,
Thy hiu hiu gi, th hay ch v.
Hn cn mang nng li th,
Nt thn b liu n ngh trc mai.
D i cch mt, khut li,
Ry xin chn nc cho ngi thc oan.
By gi trm gy bnh tan,
K lm sao xit mun vn i n!

Trm nghn gi ly tnh qun
T duyn ngn ngi c ngn y thi.
Phn sao phn bc nh vi?
nh nc chy hoa tri l lng.
i Kim Lang! Hi Kim lang!
Thi thi thip ph chng t y!


Xem thêm:  Quả sấu non trên cao - Xuân Diệu