Tống biệt – Tản Đà

0
Tống biệt – Tản Đà

Lá đào rơi rắc lối thiên thai 
Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi 
Nửa năm tiên cảnh 
Một bước trần ai 
Ước cũ duyên thừa có thế thôi 
Đá mòn rêu nhạt 
Nước chảy huê trôi 
Cái hạc bay lên vút tận trời! 
Trời đất từ đây xa cách mãi 
Cửa động 
Đầu non 
Đường lối cũ 
Ngàn năm bóng chơi…


Xem thêm:  Khám phá 101 stt nhớ crush khiến bất cứ ai cũng xao xuyến