Cái trống trường em – Thanh Hào

0
Cái trống trường em – Thanh Hào

Cái trng trng em 
Mùa hè cng ngh 
Sut ba tháng lin 
Trng nm ngm ngh 

Bun không h trng 
Trong nhng ngày hè 
Bn mình i vng 
Ch còn ting ve? 

Cái trng lng im 
Nghiêng u trên giá 
Chc thy chúng em 
Nó mng vui quá! 

Kìa trng ang gi 
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng… 
Vào nm hc mi 
Rn vang tng bng.


Xem thêm:  Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ