Cái trống trường em – Thanh Hào

0
Cái trống trường em – Thanh Hào

Cái trống trường em 
Mùa hè cũng nghỉ 
Suốt ba tháng liền 
Trống nằm  

Buồn không hả trống 
Trong những ngày hè 
Bọn mình đi vắng 
Chỉ còn

Cái trống  
Nghiêng đầu trên giá 
Chắc thấy chúng em 
Nó mừng vui quá! 

Kìa trống đang gọi 
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng… 
Vào năm học mới 
Rộn vang tưng bừng.


Xem thêm:  Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh cùng kho tàng thơ dịch đặc sắc nhất phần 2