Tình người – Ngạo Thiên

0
Tình người – Ngạo Thiên

như buổi chợ chiều
Đời người tan hợp, dập dìu mây bay
tay nắm lấy tay
Đừng vì , đổi thay
Cuộc đời quý nhất chữ tình
vẫn sống, như mình hôm nay
Dù đời luôn đổi luôn thay
Giữ tâm chánh niệm, thẳng ngay giữa đời
Thế gian cần lắm
Sẻ chia nhân ái,
Đạo đời xưa nay
Chung tay bồi đắp, dựng xây cuộc đời.


Xem thêm:  Âm hưởng - Đinh Hùng