Tình nghĩa bạn bè – Mỹ Top

0
Tình nghĩa bạn bè – Mỹ Top

tình nghĩa mặn nồng
Có còn thân thiết khi chồng người ta
Và rồi khi đã là cha
Lại càng hờ hững càng xa cách dần
Để rồi khi đến lúc cần
Nhìn xa cho đến nhìn gần có ai?
Ngồi đây viết chuyện ngày mai
Chỉ vì nghĩ đến sau này
Nếu xem tao bạn của mày
Dù nhân gian đổi thế này thế kia
Ngày thì có sớm có khuya
Đừng vì một chữ xa lìa anh em


Xem thêm:  Nhà Thơ Nguyễn Trọng Tạo Cùng Tập Thơ Nương Thân Phần Cuối