Bạn qua mạng ảo – Phương Vương

0
Bạn qua mạng ảo – Phương Vương

Bạn bè qua mạng ảo
Chỉ mà thôi
Có bạn rồi lại thôi
Thôi bạn rồi lại có.
Nhưng nếu ta để tâm
Lưu tâm đến bạn ảo
Hư ảo chỉ cách gọi
Lấy tâm hồn để nói
Bạn bè là
Có khi vui, khi buồn
qua mạng ảo
Hư ảo hay đời thực
Chẳng xa cũng không gần
Đôi khi ta cũng cần
của
Là gia vị cuộc sống
Giúp ta thêm
Rút tỉa hay
Trong đời sống hiện nay
Hư hư và thực thực.
Đừng nói rằng không cần
Bạn bè qua mạng ảo
Giải tỏa bao phiền não
Cho ta thêm niềm tin
trong cuộc sống
Thêm ý nghĩa .
Nhưng đừng quá tin người
Có người thật, người không
Người có tâm, có lòng
Không ai được vẹn toàn
Đôi khi ta thất vọng
Vì tin qua mạng ảo
Mà ta gặp lừa đảo
Rồi ta lại bảo rằng
Bạn bè qua mạng ảo
Hư ảo và lại thôi.

Xem thêm những câu nói hay về tình bạndanh ngôn tình bạn được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Tình bạn cũ - Nguyên Đỗ

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments