Tình bạn cũ – Nguyên Đỗ

0
Tình bạn cũ – Nguyên Đỗ

Tình bn c nh ru nho p
Càng lâu nm càng m v thêm ngon
Nhng cm rung thu hiu tn tâm hn
Mt ánh mt truyn giao muôn làn sóng
Tình bn c nh sa kê hâm nóng
Nhm vào môi nng m c châu thân
Dù xa xôi cách tr gia gian trn
Mi giao cm th nào còn xao xuyn
Tình bn c chng nghin nh á phin
Rt nh nhàng thoang thong ta hng cau
Na cuc i xa cách chng gp nhau
Vn nh mong ngóng i ngày gp g
Tình bn c vn hng luôn rng r
Nh hng dng vàng r di nng hoa
Vn cuc i tình bn chiu chan hòa
Nh nng m ri soi hng cây c
Tình bn c gia chúng mình, ây, ó
Có khi nào có th nht hay phai
Bao nhiêu nm nh bi trúc gc mai
Vn tô im tình bn, gieo xuân mi


Xem thêm:  Bài thơ Về Quê – Nhà thơ Phú Sĩ