Tìm về nẻo giác – Ngạo Thiên

0
Tìm về nẻo giác – Ngạo Thiên

Đời ai muốn, dài cách trở?
Nhưng , theo nhịp thở
đắng men cay đời này uống cạn
Vì trái ngang nào nán lại buông tha.

Đời hiện hữu vô hằng sa
Sắc hoại không giữa ta bà dục sắc
Phiền não vô biên góp nhặt
Kết não phiền trói chặt lấy đời ta.

Nên kiếp người đắm chìm trong cảnh khổ
Muốn giải thoát tịnh tu làm giác ngộ
Tâm tĩnh lặng giữa trùng khơi
Muôn sự khổ khi ngộ sẽ rời xa.

Chúng sanh khổ vì tham sanh mang vướng
Có được gì giữa vạn sự tan thương
Đời chớ sầu luỵ
Sống từ bi xã ly về nẻo giác.


Xem thêm:  Bài thơ mừng sinh nhật lần 10 - Nguyễn Sơn Phương