Tiếng thương muôn loài – Duy Giang

0
Tiếng thương muôn loài – Duy Giang

một bức hình thôi nhắc nhở ai
tình yêu có phải của muôn loài
con tim chung mộng luôn khao khát
cuộc sống chung tình mãi chẳng phai
dưới nước Cá mong cùng dỡn bóng
trời cao Chim ước đường bay dài
tình yêu muôn loại trong tim thắm
chung thủy một lòng có phụ ai.

đường bay gẫy cánh tiếng kêu ai
nỡ bỏ mộng xanh giữa lạnh dài
liền cánh mộng tan trong khắc khoải
lẻ bầy một kiếp…hẹn không phai
khóc than vang vọng chiều đông vắng
tiếng gió kêu thương một quãng dài
thầm tiếc loài chim đầy tính cách
thương lòng chung thủy khóc hồn ai


Xem thêm:  Mặc chê khen - Nguyễn Bỉnh Khiêm