Ngày xưa – Lê Hải Châu

0
Ngày xưa – Lê Hải Châu

Ngồi buồn nhớ lại

Mười tám tóc vừa chấm vai

Cái duyên xúng xính

Nét cười khiến khối chàng trai phải lòng

Khổ tôi mắc nợ tang bồng

như đã…mà không ngỏ lời

Đôi lần cố…vẫn hụt hơi

Mấy lần như vậy, thế rồi dần xa

Nàng hay mặc áo hoa cà

Để cho khối kẻ nhớ xa nhớ gần

Còn tôi mỏi gối chồn chân

Dẫu không cũng dần rời xa

Giá như  mình số

Thì từ  ngày ấy đã là của nhau.

./.


Xem thêm:  Những câu nói về tình bạn hay ý nghĩa sâu sắc mãi không bao giờ quên