Thu hứng – Đỗ Phủ

0
Thu hứng – Đỗ Phủ

Thu hng

Ngc l iu thng phong th lm
Vu Sn Vu Gip kh tiu sm
Giang gian ba lng kim thin dng
Ti thng phong vn tip a m
Tng cc lng khai tha nht l
C chu nht h c vin tm
Hn y x x thi ao xch
Bch thnh cao cp m chm.

Dch ngha

Cm hng ma thu

Sng mc lm cho rng phong tiu iu
Ni Vu, khe Vu hi thu hiu ht
Mt sng in tri, sng nh nhy tn lng tri
Trn ca i my ging st mt t
Bi cc n hoa by nay hai ln lm ri nc mt (2)
Lng nh qu ch cn bit buc vo chic thuyn l loi ny
y ai ny u ang lo ct may o rt
Trn thnh Bch cao, ting chy git o v chiu nghe hi h.(3)

Dch ra th ng lut

Nguyn Cng Tr:

Lc c rng phong ht mc sa,
Ngn non hiu ht, kh thu la.
Lng tri sng rn lng sng thm,
Mt t my n ca i xa.
Khm cc tun thm dng l c,
Con thuyn buc cht mi tnh nh.
Lnh lng gic k tay ao thc,
Thnh Bch, chy vang bng c t.

Ng Tt T:

Vng a rng phong, ht mc bay,
Non Vu hiu ht ph hi may.
Dng sng cun cun, tri tung sng,
Ngn i m m, t rp my.
L ti: s coi chm cc n,
Lng qu: mong buc chic thuyn y.
Gic ai ko thc lo lnh,
p vi tri hm rn ting chy.

Khng Hu Dng:

Mc trng rng phong v a gy,
Vu Sn, Vu Gip kh thu dy.
Lng sng sng tn lng tri nhy,
u i my s mt t bay.
L c n hai ma cc ,
Lng qu buc mt chic thuyn y.
Ni ni o lnh i dao thc,
Bch thnh hm rn ting chy.

Xem thêm:  Tống biệt - Tản Đà

Bi Khnh n:

Sng ng rng phong ho ht cy
Vu Sn, Vu Gip, kh m bay
Trn sng sng cun, tri lin nc
Ngoi i hi n, t gip my
Mt chic thuyn n tnh c buc
Hai phen cc n l xa y
Ni ni o lnh tm dao thc
Bch chiu hm rn ting chy.

Dch ra th lc bt

Trn Trng Kim:

Rng phong x xc sng bay,
Vu sn Vu gip hi may lnh lng.
Ngt tri sng di lng sng,
Mt m mt t, my lng i xa.
Con thuyn buc mi tnh nh,
Hai ln cc n, l sa hai hng.
o ng may ct rn rng,
Ting chy p vi, hm vang Bch thnh.

Thu T:

Rng phong qunh qu sng ri
Non xa dng cng but hi thu ri
Lng sng sng nhy lng tri
i xa mt t bi bi my ging
Vng hoa thi li t khn
Thuyn ci nh bn bng khung v vn
Rt ln thc, ko rn rng (4)
Thnh cao chy nn m vang bng chiu.