Thói xấu đàn ông – Trần Thi Thủy

0
Thói xấu đàn ông – Trần Thi Thủy

bia nhậu nhẹt la cà
Bia ôm gái ấp ấy là đàn ông
mà cũng như không
gia trưởng chồng không ra chồng.

Đàn ông cái thời a còng @
Mấy người đã biết thương yêu vợ mình?
Về nhà mắt dán màn hình
Vợ còn cặm cụi cơm trình, chăm con.

Ấy mà cứ tưởng mình ngon
Đừng nên nói xấu mấy con đàn bà
Không có chắc ông " nhảy gà"
Tốt hay xấu cũng là ra từ chồng


Xem thêm:  Top 20 Bài thơ hay của cô giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Hà