Thơ vợ gửi chồng đi làm cách mạng – Hồ Chí Minh

0
Thơ vợ gửi chồng đi làm cách mạng – Hồ Chí Minh

Anh hi anh, chng hi chng,
T ngày ly bit thip nay trông mai ch.
Cha già m yu con th,
Nuôi già dy tr, em cy nh vào âu?
ói no ba cháo ba rau,
Tuy lao kh em dám âu phàn nàn.
êm khuya em t hi han,
Vì ai ta phi lìa tan th này?

Anh nguyên có ti tình gì?
Mà nay cng phi bt i tù?
Vì anh mun chng k thù,
Vì anh lo nc mt, dân ngu, nòi hèn.
Vì anh tranh u my phen,
Vì anh mong gii phóng cho cháu Tiên con Rng.
Em xin anh ch phin lòng,
Em tuy hèn yu quyt thay chng tranh u n ni.
oàn th ta có c triu ngi,
Ra tay chèo chng cuc i nc ta.
Mai sau anh tr li nhà,
Ánh trng càng t màu hoa càng nng.


1941

Ngun: Th H Chí Minh, NXB Ngh An, 2005


Xem thêm:  Viếng lăng Bác - Viễn Phương