Thơ về phụ nữ – Tạ Thăng Hùng

1
Thơ về phụ nữ – Tạ Thăng Hùng

đâu chỉ là một phần hai
Thực chất họ hơn như thế rất nhiều
Như những bông hoa yêu kiều
Vừa đảm việc nhà vừa giỏi giang việc nước.

Họ mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn
chăm lo sớm chiều, mưa nắng
Từ những người bình thường, đến thiên tài, hay Thánh Gióng
Cũng lớn lên từ sữa mẹ với lời ru.

Phụ nữ luôn nồng nàn như mùa thu
Trung hậu, đảm đang, anh hùng, bất khuất
Khi giặc đến nhà họ vùng lên đánh thắng
Rồi lại dịu dàng như nhạc như thơ.

Họ nhẹ nhàng thêu dệt những ước mơ
Vẽ hạnh phúc tình yêu
hiến dâng như muôn trùng con sóng
Ru đất trời mãi mãi mấy ngàn năm.


Xem thêm:  Người đàn bà cũ - Mạc Phương