Thơ về phụ nữ – Tạ Thăng Hùng

1
Thơ về phụ nữ – Tạ Thăng Hùng

Ph n âu ch là mt phn hai th gii
Thc cht h hn nh th rt nhiu
Nh nhng bông hoa xinh p yêu kiu
Va m vic nhà va gii giang vic nc.

H mang nng au, nuôi con khôn ln
Vt v chm lo sm chiu, ma nng
T nhng ngi bình thng, n thiên tài, hay Thánh Gióng
Cng ln lên t sa m vi li ru.

Ph n luôn nng nàn nh m c mùa thu
Trung hu, m ang, anh hùng, bt khut
Khi gic n nhà h vùng lên ánh thng
Ri li du dàng nh nhc nh th.

H nh nhàng thêu dt nhng c m
V hnh phúc tình yêu cuc sng
Lng l hin dâng nh muôn trùng con sóng
Ru t tri mãi mãi my ngàn nm.


Xem thêm:  Bài thơ Gia đình nhỏ – Nhà thơ Mạc Phương