Tìm về – Mai Thuý Hải

0
Tìm về – Mai Thuý Hải

Anh ơi mưa gió đã về
Thu đi đông đến tái tê cõi lòng
ngoài đó lạnh không ?
Về có bếp hồng … Tựa nương .

Về tìm
Bao năm cầu thực tha phương xứ người
Ngoài kia quá rồi
Về bên em nhé cho đời .

Lênh đênh cơm áo gạo tiền
Một mình chẳng có ai bên cạnh cùng
Đông về lạnh buốt thấu xương
Đời trai phong sương đã nhiều .

Về đây anh nhé … Mình yêu
Xua tan giá lạnh sớm chiều có nhau
Dẫu cho nghèo đói cháo
Miễn rằng thật dạ bạc đầu vẫn thương .

TG : Thúy Hải


Xem thêm:  Gửi lũ giặc càn - Nguyễn Thị Đức