Thơ tình người lính biển – Trần Đăng Khoa

0
Thơ tình người lính biển – Trần Đăng Khoa

Anh ra khi
Mây treo ngang tri nhng cánh bum trng
Phút chia tay, anh do trên bn cng
Bin mt bên và em mt bên
Bin n ào em li du êm
Em va nói câu chi ri mm ci lng l
Anh nh con tàu lng sóng t hai phía
Bin mt bên và em mt bên
Ngày mai, ngày mai khi thành ph lên èn
Tàu anh buông neo di chùm sao xa lc
Thm thm nc trôi, nhng anh không cô c
Bin mt bên và em mt bên
Ðt nc gian lao cha bao gi bình yên
Bão thi cha ngng trong nhng vành tang trng
Anh ng gác, tri khuya – o vng
Bin mt bên và em mt bên
Vòm tri kia có th s không em
Không bin na ch còn anh vi c
Cho ù th thì anh vn nh
Bin mt bên và em mt bên.


Xem thêm:  Chùm Stt Tâm Trạng Bị Lừa Dối – Đau Nhưng Đúng Trong Tình Yêu