Thăm lúa – Trần Hữu Thung

2
Thăm lúa – Trần Hữu Thung

càng lên tỏ 
Bông lúa chín thêm vàng 
Sương treo đầu ngọn gió 
Sương lại càng

Bay vút tận  
Chiền chiện cao cùng hót 
Tiếng chim nghe thánh thót 
Văng vẳng khắp cánh đồng 

Đứng chống cuộc em trông 
Em thấy lòng khấp khởi 
Bởi vì em nhớ lại 
Một buổi ri 

Anh tình nguyện ra đi 
Chiền chiện cao cùng hót 
Lúa cũng vừa sẫm hột 
Em tiễn anh lên đường 
Chiếc xắc mây anh mang 

Em nách mo cơm nếp 
Lúa níu anh trật dép 
Anh cúi sửa vội vàng 
Vượt cánh đồng tắt ngang 

Đến bờ ni anh bảo 
"Ruộng mình quên cày xáo 
Nên lúa chín không đều 
Nhớ lấy để mùa sau 
Nhà cố làm cho tốt" 

Xa xa nghe tiếng hát 
Anh thấy rộn trong lòng 
Sắp đến chỗ người dông 
Anh bảo em ngoái lại 

Cam ba lần ra trái 
Bưởi ba lần ra hoa 
Anh bước chân đi ra 
Từ ngày đầu phòng ngự 

Bước qua kì cầm cự 
Anh có gửi lời về 
Cầm thư anh mân mê 
Bụng em giừ phấp phới 

Anh đang mùa thắng lợi 
Lúa em cũng chín rồi 
Lúa tốt lắm anh ơi 
Giải thi đua em giật 

Xoè bàn tay bấm đốt 
Tính cũng bốn năm ròng 
Ai cũng bảo đừng mong 
Riêng em thì vẫn nhớ 

Chuối đầu vườn đã lổ 
Cam đầu ngõ đã vàng 
Em nhớ ruộng nhớ vườn 
Không nhớ anh răng được 

Xem thêm:  Những câu chúc tết vợ chồng hay ngọt ngào mang ý nghĩa may mắn

Mùa sau kề mùa trước 
Em vác cuốc thăm đồng 
Lúa sây hạt nặng bông 
Thấy trong lòng 
Em mong ngày .