Thăm lúa – Trần Hữu Thung

2
Thăm lúa – Trần Hữu Thung

Mt tri càng lên t 
Bông lúa chín thêm vàng 
Sng treo u ngn gió 
Sng li càng long lanh. 

Bay vút tn tri xanh 
Chin chin cao cùng hót 
Ting chim nghe thánh thót 
Vng vng khp cánh ng 

ng chng cuc em trông 
Em thy lòng khp khi 
Bi vì em nh li 
Mt bui sm mai ri 

Anh tình nguyn ra i 
Chin chin cao cùng hót 
Lúa cng va sm ht 
Em tin anh lên ng 
Chic xc mây anh mang 

Em nách mo cm np 
Lúa níu anh trt dép 
Anh cúi sa vi vàng 
Vt cánh ng tt ngang 

n b ni anh bo 
"Rung mình quên cày xáo 
Nên lúa chín không u 
Nh ly mùa sau 
Nhà c làm cho tt" 

Xa xa nghe ting hát 
Anh thy rn trong lòng 
Sp n ch ngi dông 
Anh bo em ngoái li 

Cam ba ln ra trái 
Bi ba ln ra hoa 
Anh bc chân i ra 
T ngày u phòng ng 

Bc qua kì cm c 
Anh có gi li v 
Cm th anh mân mê 
Bng em gi php phi 

Anh ang mùa thng li 
Lúa em cng chín ri 
Lúa tt lm anh i 
Gii thi ua em git 

Xoè bàn tay bm t 
Tính cng bn nm ròng 
Ai cng bo ng mong 
Riêng em thì vn nh 

Chui u vn ã l 
Cam u ngõ ã vàng 
Em nh rung nh vn 
Không nh anh rng c 

Mùa sau k mùa trc 
Em vác cuc thm ng 
Lúa sây ht nng bông 
Thy vui v trong lòng 
Em mong ngày chin thng.


Xem thêm:  Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm