Thảo thơm – Đặng Toán

0
Thảo thơm – Đặng Toán
Sáng nay bố đi cày sớm
Sao Mai hấp háy mắt nhìn
Từ những luống sương bố lật
Nồng nồng mùi đất tươi nguyên.
Ông vừa hé mắt
Áo bố đã ướt đẫm rồi
Bao nhiêu giọt sương trốn hết
Chỉ còn những giọt .
Bé che nắng bằng mê nón
Mang ra một tích
Bố ơi nghỉ tay uống nước
Thảo thơm con ủ trong giành!

Xem thêm:  Nhà thơ Bùi Chí Vinh và tập “Thơ tình” (1989) phần 4