Thảo thơm – Đặng Toán

0
Thảo thơm – Đặng Toán
Sáng nay bố đi cày sớm
Sao Mai hấp háy mắt nhìn
Từ những luống sương bố lật
Nồng nồng mùi đất tươi nguyên.
Ông mặt trời vừa hé mắt
Áo bố đã ướt đẫm rồi
Bao nhiêu giọt sương trốn hết
Chỉ còn những giọt mồ hôi.
Bé che nắng bằng mê nón
Mang ra một tích chè xanh
Bố ơi nghỉ tay uống nước
Thảo thơm con ủ trong giành!

Xem thêm:  1001 câu nói hay về cuộc sống bằng Tiếng Anh ý nghĩa vừa đọc vừa ngẫm