Sóng vỗ – Phạm Ngọc Lư

0
Sóng vỗ  –  Phạm Ngọc Lư

Từ khi mưa nắng đổi thay

Đất trời dị biệt gió mây bất đồng

Người bờ Tây – ta bờ Đông

Ngồi nghe sóng vỗ bạc lòng ngày đêm

Giờ này phương ấy nắng lên

Ở đây ta đốt ngọn đèn soi ta

Giờ này phương ấy nắng tà

Ở đây thao thức tiếng gà tàn canh

Nằm mơ biển ngọt dỗ dành

Tỉnh ra tâm sự kết thành muối khô

Từ khi Tý Ngọ khác giờ

Đêm không đồng mộng đành mơ… mộng ngày

Lòng ta uống gió mà say

Tan ra cồn khói đảo mây chập chờn

Biển sâu? ly biệt sâu hơn

Muôn đời sóng vỗ mỏi mòn bến không

Mỏi mòn tiếng sóng nghe chung

Bờ Tây tóc rụng… bờ Đông bạc đầu!


Xem thêm:  Hẹn em tháng bảy - Hồ Viết Bình