Sài Gòn giữ nhớ – Như Nguyện

0
Sài Gòn giữ nhớ – Như Nguyện

Sài Gòn lạnh bóng ánh đêm
Nhớ ai – ai trút cùng trăng
: người có biết cho rằng
Tôi buồn nói cùng gió đêm

Người ơi: băn khoăn – thẫn thờ – đấy
Một bóng – cùng bóng – tôi đong buồn
Thức : nhắn gửi đôi câu…hỏi
Bao nhiêu dặm cách – bao lâu mới về?

Sài Gòn giữ nhớ – người đâu biết
Tôi sống trong mơ để hồn chìm
Lòng như buốt lạnh đêm
Giọt đắng miên man – dạ hằng mong

Đêm – đêm thức giấc tôi – ngớ ngẩn
Suy tư: viết ít dòng
Gửi người hôm đó – làm tôi mộng
… Có biết lòng tôi vẫn


Xem thêm:  Sài Gòn thương - Minh Long