Râu kẽm

0
Râu kẽm

àn ông râu km sng thanh cao
Lch lãm mm ci ngo th gian
Phóng khoáng ngang tàng yêu m ui
Phong trn lãng mn khc ghi tâm

Cuc i trc tr lòng kiên nhn
Con ngi chu ng th bn nng
Sóng gió trùng dng mang s mnh
Con ngi ý chí vt thng trm.


Xem thêm:  Hạnh phúc - Hướng Dương