Rằm tháng Giêng – Hồ Dzếnh

0
Rằm tháng Giêng – Hồ Dzếnh

còn nhỏ…
Tôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhang
Lòng vui xênh xang
Tay cầm hương, nến, đinh vàng mới mua
vào lễ trong chùa
Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên:
– “Lòng thành lễ vật đầu niên
Cầu cho tiểu được ngoài giêng đắt chồng!”
Chị tôi phụng phịu
Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi
Tam quan, ngoài mái chị ngồi
Chị nghe đoán thẻ, chị cười luôn luôn
Quẻ thần, thánh mách mà khôn:
– Số nàng chồng đắt, mà con cũng nhiều!
Chị tôi nay đã
Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ
Hằng năm, tôi đi
Chuông vàng, khánh bạc ngày xưa vẫn còn
Chỉ hơi thấy vắng trong hồn
Ít nhiều hương phấn khi còn ngây thơ
Chân đi, đếm tiếng chuông chùa
Tôi ngờ năm, tháng thời xưa


Xem thêm:  Có những lúc - Lưu Quang Vũ