Rằm tháng Giêng – Hồ Dzếnh

0
Rằm tháng Giêng – Hồ Dzếnh

Ngy xa cn nh ngy xa
Ti eo khnh bc ln cha dng nhang
Lng vui qun o xnh xang
Tay cm hng, nn, inh vng mi mua
Ch ti vo l trong cha
Hai chng trai tr khn a hai bn:
Lng thnh l vt u nin
Cu cho tiu c ngoi ging t chng!
Ch ti phng phu m hng
Vng vng sut na qun bng c ti
Tam quan, ngoi mi ch ngi
Ch nghe on th, ch ci lun lun
Qu thn, thnh mch m khn:
S nng chng t, m con cng nhiu!
Ch ti nay x chiu
Chc cn nh mi nhng iu ch m
Hng nm, ti i l cha
Chung vng, khnh bc ngy xa vn cn
Ch hi thy vng trong hn
t nhiu hng phn khi cn ngy th
Chn i, m ting chung cha
Ti ng nm, thng thi xa tr v


Xem thêm:  Nhà Thơ Nguyễn Trọng Tạo Cùng Tập Thơ Nương Thân Phần Đầu