Quê em – Mạc Phương

0
Quê em – Mạc Phương

Quê em đường đất thế này.
Cái nghèo truyền kiếp lây dây bao đời.
Nắng mưa là việc của trời.
Đường trơn té ngã anh ơi…có về.

Bên đường đồng lúa xanh quê.
Đôi con cò trắng trao thề .
Khách lạ từng đến .
Mắt nhìn lơ đãng… chi người.

cả đời.
Con đường trơn trượt có mời…cũng không.
Em thời xếp lại mộng hồng.
Chúc người mà lòng xót xa.

” Bao giờ Trạch đẻ ngọn đa.
Sáo đẻ dưới nước” quê ta hết nghèo.
Chắc là lúc đó người theo.
Cùng về bái tổ thả neo câu tình.

Gái quê cũng lại chẳng xinh.
Em đành !
!!!!!


Xem thêm:  Tơ lòng tháng năm - Phú Sĩ