Ôi! Đại học – Nguyễn Nhật Quỳnh

0
Ôi! Đại học – Nguyễn Nhật Quỳnh

Mi ngày trôi qua tôi cht thy
Nui tic thi gian lng l qua…
Ngi bun mt ch bâng khuâng ngh
Khonh khc xa kia bng tr v.

Ngày u xa quê lên i hc
Nh nhà, nh m, nh quê hng.
Mt chiu Gia Lâm, bun man mác
t khách, quê ngi, ta vi ta.

Ngày li ngày qua nguôi ni nh
Bt u cuc sng t lp thôi!
"Hc bng" bu chi u hàng tháng
n, ra sao có vy thôi.

u kì nhàn nhã, chi thoi mái,
n, ng no nê chng lo chi
Bn tháng trôi i, kì thi ti
Khn kh cái thân, hc vi thi.

Ba nm i hc quen nhp sng
Chm ch hc hành, tu trí nhân
Không bit tng lai ra sao na
Nu có ra sao cng chng sao…


Xem thêm:  Khóc mẹ - Nguyễn Thành Sáng