Nỗi nhớ tháng giêng – Hoàng Lộc

0
Nỗi nhớ tháng giêng  –  Hoàng Lộc

Đã lâu em không trở về

Tháng giêng mà cũng còn nghe lạnh tràn

Ta ngồi bên cạnh mùa đông

Mới hay chẳng có nỗi buồn nào xưa

Em đi từ đó đến giờ

Đời ta hóa những câu thơ dọc đường

Mây trời khổ mắt em không

Ngó lên, lại thấy vô cùng nổi trôi?

Đã coi chuyện của một thời

Mà sao cứ giữ một đời vậy em?

2/2/2013


Xem thêm:  Trở lại - Phi Tuyết Ba