Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò – Nguyễn Duy

0
Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò – Nguyễn Duy

Hc trò con trai ma qu
hc trò con gái thn tiên
thy bt thn tiên ngi kèm ma qu

Bén hi ma qu gho thn tiên
lp lòe om óm vnh cu
ô mai i ko bc hà

Lm láp trang i mi dày mi kch
tui hc trò ng ngha vi trang th
thi gian không mt trng bao gi

Câu chuyn hc trò không u không cui
tình ý hc trò qu me chua loét
lu bút mùa hoa phng cháy không nguôi

Lá th hc trò vu v dm dúi
ni nh hc trò chp chi sut i nhau
p nh là không âu vào âu


Xem thêm:  Giải mê cung địa chất