Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò – Nguyễn Duy

0
Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò – Nguyễn Duy

Học trò ma quỉ
học trò con gái thần tiên
thầy bắt thần tiên ngồi kèm ma quỉ

Bén hơi ma quỉ ghẹo thần tiên
lập lòe đom đóm
ô mai đổi kẹo bạc hà

Lấm láp trang đời mỗi dày mỗi kịch
tuổi học trò đồng nghĩa với trang thơ
không mất trắng bao giờ

Câu chuyện học trò không đầu không cuối
tình ý học trò quả me chua loét
lưu bút mùa cháy không nguôi

Lá thư học trò dấm dúi
học trò chấp chới suốt đời nhau
đẹp như là không đâu vào đâu


Xem thêm:  Thương lắm học trò vùng cao