Người lính – Quách Tỉnh

0
Người lính – Quách Tỉnh

Phía trước của người lính

Trông qua tưởng thanh nhàn
Có mấy ai

Phía trước của người lính
Những chiều hành quân xa
Thương lắm nước non nhà
Đã bao lần chia cách

Phía trước của người lính
Đuổi sạch bóng xâm lăng
Ý chí luôn nói rằng
vì độc lập

Phía trước của người lính
Bất chấp mọi hiểm nguy
Giữ toàn vẹn biên thùy
Mong Nhân dân no ấm

Phía trước của người lính
Giữ mầm mãi tươi xanh
Mọi nhiệm vụ hoàn thành
Theo Bác chọn

Phía trước của người lính
Vẫn còn lắm chông gai
Đi qua tháng năm dài
Một tất thắng


Xem thêm:  Giấc mơ người lính - Nguyễn Đình Huân