Ngậm ngùi – Huy Cận

0
Ngậm ngùi – Huy Cận

Nắng chia nửa bãi, chiều rồi…
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau,
! Hãy ngủ… anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ…
Cây dài bóng xế
– Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay hãy tựa đầu,
nghe nặng trái sầu rụng rơi…


Xem thêm:  Bản tình ca cuối - Vũ Thắm