Nếu thế giới không có đàn ông – Nguyễn Ngọc Hưng

0
Nếu thế giới không có đàn ông –  Nguyễn Ngọc Hưng

Nếu thế giới không có đàn ông
Chị em phụ nữ chẳng có chồng
Lấy ai chu cấp cho đủ thứ
Lấy ai ngọ nguậy những đêm đông
Nếu thế giới không có đàn ông
Chị em chỉ có nước tồng ngồng
Chẳng cần quần áo không make up
Và khi đêm đếm lại nằm ko
Hãy chung tay bảo vệ đàn ông
Nếu một ngày đàn ông không còn
Chị em chẳng khác gì hổ dữ
Lấy súng thật tỉa nhau làm tiêu khiển
Đợi trời mưa cả lũ nhảy ra tắm


Xem thêm:  Mùa xuân chín (Hàn Mặc Tử)- Bức tranh xuân đang độ chín, căng mọng