Nắng Sài Gòn – Kim Giang

0
Nắng Sài Gòn – Kim Giang

Sài Gòn nng vt trên vai
Nng xâu ni nh buông dài mt trong
Sài Gòn cái nng mênh mông
Nng chiêm bao nng long ong i ch
Ta say nng t bao gi
Mà hng sc nng bt ng nôn nao
Ting ai nh gió ngt ngào
Ngn ng tìm ánh mt trao bui u
Sài Gòn i có nh nhau
Len nghiêng ngõ ph bóng Câu ngang tri
Sài Gòn i nng chi vi
Bao nhiêu si nng nh ngi by nhiêu
Nng à hay nng cng yêu
Xuân níu mãi giáng chiu mng m


Xem thêm:  Mưa Sài Gòn - Bách Tùng Vũ