Năm học mới – Đoàn Minh Hợp

0
Năm học mới – Đoàn Minh Hợp

Con ve khép cánh ng vùi
Phng hng phi gió buông xuôi nhu tàn

Cng trng h hi m toan
ón nm hc mi vn tròn nim vui

Áo dài nghiêng ng bùi ngùi
Lng nghe tên gi ti lui chào mng

Mt nhìn âu ym rng rng
Lâu ngày hi ng tng bng rôm rang

Bin o dy sóng b bàng
Thy trò m c giang sang yên bình

Thc dy ch ánh bình minh
Tràn y hy vng ngha tình an tay

Chuyn ò a ón mi ngày
Mái chèo vng chãi ó ây an toàn

Mi ngi mi cnh lo toan
Ngh nghip cao quý mãi còn nim tin!


Xem thêm:  Hòn ngọc Viễn Đông - Phạm Hiệp