Làng em – Bích Khê

0
Làng em  –  Bích Khê

Nơi đây: Làng cũ buồn thu quạnh

Anh có khi nào trở lại chưa?

Ngày đi chậm lắm. Dòng sông biếc

Cùng sáng trong trời sợi sợi mưa

Nơi đây: Thành phố đời ngưng mạch

Mấy nàng lưu khách vẫn buồn mơ

Đường lên hội quán sương khuya xuống

Đâu mấy chàng trai dõi nhớ hờ?

Anh có khi nào còn trở lại

Chờ lúc hoàng hôn trăng đã lên

Tìm ngõ nhà em anh sẽ thấy

Khóm lan thơm nặng khí ưu phiền

Là lúc đêm về trên mái ngói

Những nhành nhãn muộn cánh dơi lay

Em đang nổi bệnh trong phòng vắng

Tình đậm theo trăng sáng sáng đầy…


Xem thêm:  Chăn-đa em ơi - Hữu Thỉnh