Kính gửi cụ Nguyễn Du – Tố Hữu

1
Kính gửi cụ Nguyễn Du – Tố Hữu

Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân 
Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều… 
Hỡi lòng tê tái thương yêu 
Giữa dòng trong đục, bánh bèo lênh đênh. 

Ngổn ngang bên nghĩa bên tình 
Trời đêm đâu biết gửi mình nơi nao? 
trông ngọn cờ đào 
Đành như thân gái sóng xao Tiền Đường! 

xưa nghĩ mà thương: 
Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng… 
Nhân tình, nhắm mắt chưa xong 
Biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như? 

Mai sau, dù có bao giờ… 
Câu thơ thuở trước, đâu ngờ hôm nay! 
Tiếng đàn xưa đứt ngang dây 
Hai trăm năm lại càng say lòng người 

Trải bao gió dập sóng dồi 
Tấm lòng thơ vẫn tình đời thiết tha 
Đau đớn thay phận đàn bà 
Hỡi ôi, thân ấy biết là mấy thân! 

Ngẫm xem qua kiếp  
Đời vui nay đã nửa phần vui đây. 
Song còn bao nỗi  
Gớm quân Ưng Khuyển, ghê bầy Sở Khanh. 

Cũng loài hổ báo ruồi xanh 
Cũng phường gian ác hôi tanh hại người! 
Tiếng thơ ai động đất trời 
Nghe như non nước vọng lời nghìn thu. 

Nghìn năm sau nhớ  
Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày. 
Hỡi người xưa của ta nay 
Khúc vui xin lại so dây cùng Người! 

Sông Lam nước chảy bên đồi 
Bỗng nghe trống giục ba hồi gọi quân…


Xem thêm:  Mùa cam - Phạm Tiến Duật