Kính gửi cụ Nguyễn Du – Tố Hữu

1
Kính gửi cụ Nguyễn Du – Tố Hữu

Na êm qua huyn Nghi Xuân 
Bâng khuâng nh C, thng thân nàng Kiu… 
Hi lòng tê tái thng yêu 
Gia dòng trong c, bánh bèo lênh ênh. 

Ngn ngang bên ngha bên tình 
Tri êm âu bit gi mình ni nao? 
Ngn ng trông ngn c ào 
ành nh thân gái sóng xao Tin ng! 

Ni nim xa ngh mà thng: 
Du lìa ngó ý, còn vng t lòng… 
Nhân tình, nhm mt cha xong 
Bit ai hu th, khóc cùng T Nh? 

Mai sau, dù có bao gi… 
Câu th thu trc, âu ng hôm nay! 
Ting àn xa t ngang dây 
Hai trm nm li càng say lòng ngi 

Tri bao gió dp sóng di 
Tm lòng th vn tình i thit tha 
au n thay phn àn bà 
Hi ôi, thân y bit là my thân! 

Ngm xem qua kip phong trn 
i vui nay ã na phn vui ây. 
Song còn bao ni chua cay 
Gm quân ng Khuyn, ghê by S Khanh. 

Cng loài h báo rui xanh 
Cng phng gian ác hôi tanh hi ngi! 
Ting th ai ng t tri 
Nghe nh non nc vng li nghìn thu. 

Nghìn nm sau nh Nguyn Du 
Ting thng nh ting m ru nhng ngày. 
Hi ngi xa ca ta nay 
Khúc vui xin li so dây cùng Ngi! 

Sông Lam nc chy bên i 
Bng nghe trng gic ba hi gi quân…


Xem thêm:  Thơ về phụ nữ hiện đại xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh