Đợi mùa – Hải Âu

0
Đợi mùa – Hải Âu

Bâng khuâng nhặt vàng

Làm sao níu được ?

Cho hương cau ngát xóm quê

Cho lá…phu thê thỏa chờ

Cho em đẹp mãi hồn thơ

Vẫn xanh trai làng

Thu về em mặc

Lá khô rơi rụng ôm choàng lối đi

phân ly

Qua đông, xuân tới xanh rì đường duyên…

(Sóc )


Xem thêm:  Khi người ta không còn yêu nhau - Phi Tuyết Ba