Khôi hài giáo dục – Thiên Ân

0
Khôi hài giáo dục – Thiên Ân

Thu tri t x xiên giáo dc
Chuyn rùm beng lc c bén dây
Tùm lum câu chuyn ó ây
Tào lao ri rm hm rày ic tai

Cô giáo n ca bài" cm khu:
C lng im che giu, l lùng
Mò tìm cái áp s chung
Bàn dân thiên h run run không li

Có cô giáo ng ngi âu dám
Ai bt qu m m thê lng?
Ngm xem y chuyn bình thng
H, n, ái, bn phng ê càng

Li nghe chuyn nát tan tng vn
Xem hc trò r rúng th sao?
Cho em ung nc gi lau
Nhng con vi khun thi nhau vào ngi

nhiu ni nc ci quá xá
Vào tn ni tá l âm binh
Trng en cha rõ dáng hình
Sy thai suýt na, ph huynh ào ào

Có hc sinh cm dao âm lén
Mt, gan thy, ut nghn gom au
Cng trng chy máu thm sâu
Môi trng giáo dc muôn màu gm ghê

Ngha thy trò ng mê vô vng
Bóng khôi hài leo cng ai i!
Bc tranh xám xt gng ci
Giu tay ném á ai khi sách èn?


Xem thêm:  Tóm tắt lịch sử Việt Nam