Khố soái ca (18+)

0
Khố soái ca (18+)

Hn c n hng ng ba
Gh nhau ci nga n t c
y ngi vi v nng c sng
k m thm nng nh hoa
Mi mt thn g ni bi vng
u su bng hc no rng xa
T tnh v mt li ong bm
ng o m ngy kh soi ca.


Xem thêm:  Xin khúc ca (18+)