Hè ơi – Lê Hải Châu

0
Hè ơi – Lê Hải Châu

Sao em đến sớm vậy hè ?

Phượng chưa đủ lá để che thân gầy

Sương còn ướt đẫm bờ cây

Bướm còn bảng lảng những ngày tàn xuân

Lúa vừa bén rễ chờ phân

Mà trời nắng gần nắng xa

Nắng cho héo quắt nụ cà

Bưởi non rụng xuống, trái na úa vàng

Ven sông chỗ bến đò ngang

Người lên tránh nắng quáng quàng bước chân

Nắng xa dồn đuổi nắng gần

Buồng cau trỗ nghẹn ngoài sân, rụng nhiều

Gió Phơn (*) thổi đến mãn chiều

Cóc đành ngậm miệng dừng kêu cuối vườn

Cha lươn đào lỗ cho lươn

Tránh cơn nắng nóng chịu luồn đáy hang

Ừ thôi- hè cũng gần sang

Mai kia mốt nọ nắng càng nồng hơn.

./.

Ghi chú; Gió Phơn: chỉ gió Tây nam ở miền Trung


Xem thêm:  Về cùng tháng 10 - Thiên Di