Khi các bà vợ dạy chồng

0
Khi các bà vợ dạy chồng

Đêm qua ông đã đi đâu
Mà giờ ông mới thò đầu về đây
Ban ngày đi xây
Đêm không chịu ngủ đi cầy chỗ nao
Ruộng nhà thì đã làm sao
Cùng là cái phận má đào mà thôi
Tôi cũng có núi có đồi
Có cả chỗ lõm chỗ lồi như ai
Mà sao ông lại không sài
Cứ thích của lạ mới hài lòng ư
ông rất là hư
Hôm nay tôi phải đánh nhừ ông ra
Cho chừa cái tội lê la
Đi đâu ông cũng thả cà các em
Kính mời các bác cùng xem
Hôm nay đích thị là em tẩn chồng
Tẩn theo cách của cha ông
Chồng đâu quỳ xuống chổng mông lên nào
Chồng đừng có hỏi tại sao
Vợ đây hung dữ làm cao thế này
Hỏi xem mười mấy năm nay
Ông làm tôi sướng buổi cày nào chưa
Bây giờ rất là
Một tháng mấy buổi trời mưa ở nhà
Bởi vì không đi được xa
Đâm ra ông mới ở nhà với tôi
Bây giờ tôi bực lắm rồi
Hôm nay phải sử nhớ đời ông nha
Này thì cái tính dê già
Này thì cái tội thả cà lung tung
Này thì anh sướng em sung
Từ nay cấm chỉ vui cùng các em.


Xem thêm:  Khám phá những bài thơ chế 4 chữ hấp dẫn về tình yêu tình bạn