Hạnh phúc – Trần Hữu Nghiễm

0
Hạnh phúc – Trần Hữu Nghiễm

Trời bỗng trong không một áng mây
Một mầu xanh thanh thoát dường này
Ơ hay ta hết buồn từ độ
Hiểu được đời ta là cỏ cây
Trời đất bỗng dưng thành bè bạn
Câu hát người xưa tưởng của mình
Chén nồng đắng như hạng phúc
Ai gọi ta về giữa thinh không?


Xem thêm:  Có hề chi vàng một chút rêu rong - Phạm Nhuận