Hạnh phúc không em

0
Hạnh phúc không em

Không em cuộc đời anh vẫn như vậy.
Vẫn vui chơi,vẫn hát và cười.
Đau khổ đâu mà sao anh chẵng thấy.
Hay anh giấu sau những tiếng cười vui?

Chuyện đã qua hãy xem là kỷ niệm.
Có thể buồn và cũng có thể vui.
Đừng ray rức giận hờn hay trách móc.
Chuyện đã qua liệu thay đổi được gì.


Xem thêm:  Như đã từng xuân - Trúc Thanh