Hạnh phúc cho ai – Nguyên Đỗ

0
Hạnh phúc cho ai – Nguyên Đỗ

Hnh phúc cho ai có mt ngi nh
Hnh phúc nhiu cho nhng k ang yêu
Bu tri xanh, mùa thu n, m miu
Giòng sông mng, lá vàng bay theo gió
Hnh phúc cho ai c ngi yêu bày t
Nhng nim thng, nhng ni nh, t vng
Tình yêu thng là hoa trái thiên ng
Gic mng m khúc tình ca bt h
Anh hát nhé bài ca tình ru ng
Hát thì thm em ôi mt lim dim
Có bóng ngi len li nh trong tim
Mun ng tr trong hn em vnh vin
Hnh phúc anh vì em còn hin din
Trong hn anh và anh trong em
Em êm nay yên gic mng bên rèm
Sao lp lánh trên sông Ngân chiu sáng


Xem thêm:  Chiếc hài hạnh phúc - Mạc Phương