Hạnh phúc bên anh – Hồng Dương

0
Hạnh phúc bên anh – Hồng Dương

Anh ã n cho mùa trng tha thit
Dt cung tình dt dit cõi nh mong
Mng êm v xây sc bóng cu vng
Bao xúc cm vn ông soi nng ta….

Anh nh nng hn em sáng lóa
Anh nh mây bóng ngã lúc tra hè
Anh nh sng mát m cõi ê mê
Nh bin hát ùa v con sóng v…

Em hnh phúc xóa tan bao au kh
Ngt ngây lòng th l bn tình ca
Hn bay buông ti cõi p kiêu sa
Ôi sung sng trng ngà êm nguyt lng

Em ã khóc l tràn b môi nóng
Bao thit tha th mng ráng mây chiu
Cám n i ban phc ip m miu
Xin nh mãi bao nhiêu êm hng ta…

Mùa trng sáng ánh ngà soi k lá
Làn sng buông tan rã gia màn êm
Gió vô ngôn vut nh mit môi mm
Khung tình mng cung thim long lanh rng…


Xem thêm:  Cầu hạnh phúc trong mưa - Mạc Phương